runners

Forandring av startkontingent

Vi har gjort noen endringer på startkontingent for 5 og 10km mosjonsløp.

Ny forandring på startkontingeten:

5 km    kr 375,- t.o.m. 29.05    Etteranmelding på løpsdagen:  kr. 450,-
10 km  kr. 375,- t.o.m. 29.05   Etteranmelding på løpsdagen:   kr. 450,-

Våre samarbeidspartnere